Maria Hetrt

Preventie laaggeletterdheid

Aanpak Laaggeletterdheid

Taal- en leesproblemen

Als je laaggeletterd bent, kun je het in de maatschappij wel vergeten. Je hebt een achterstand opgebouwd in taal. Je hebt moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En je kunt misschien ook niet met de computer overweg. Je snapt niet wat de belasting van je wilt, hebt moeite met het invullen van formulieren, begrijpt niets van bijsluiters bij medicijnen. Je schaamt je. En meestal weet je het zo slim te brengen dat je omgeving het niet door heeft. Alleen je baan … als je die al hebt – ja, daarbij hoef je niet of nauwelijks te lezen, schrijven of rekenen.

Dat is de situatie van 2,5 miljoen mensen (18%) van 16 jaar en ouder in Nederland. Gelukkig wordt er veel aan gedaan! En ik draag een steentje bij.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe kan laaggeletterdheid het best tegengegaan worden? Niet alleen door de mensen te helpen die daar nu last van hebben. Preventie kan het aantal van 1 op de 10 kinderen wezenlijk terugbrengen. Hoe? Door professionals in de kindercentra en in het basisonderwijs bewust te maken van alle domeinen waarbinnen kinderen zich moeten ontwikkelen om uiteindelijk functioneel geletterd te worden. Er moeten taal-, lees- en rekenmethodes zijn, die kinderen in staat stellen om niet alleen de basis onder de knie te krijgen, maar ook 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Daarom schrijf ik 9x per jaar een nieuwsbrief met inspirerende tips, gericht op preventie laaggeletterdheid.

Je kunt je hier inschrijven voor mijn gratis nieuwsbrief, die 9x per jaar verschijnt.

 

 

Vier domeinen

Kinderen moeten zich geletterd ontwikkelen binnen vier domeinen, de componenten van geletterdheid:

  • Leesplezier, boekoriëntatie en verhaalbegrip
  • Functies van schrift
  • Taalbewustzijn en alfabetisch principe
  • Digitale geletterdheid.

In de praktijk komt het kortweg neer op veel goede boeken voorlezen, er veel over praten (zowel over het verhaal als over de kaft, titel, letters, woorden, zinnen bijvoorbeeld), over wat de functie is van visuele info (straatbordjes, menukaart, pictogrammen in openbaar vervoer), wat je hoort, koppelen aan wat je ziet en tot slot: kinderen laten zien hoe je wel (en niet) met digitale middelen om moet gaan.

Nieuwsbrieven: ACTUELE TIPS UIT ‘LIEFDE VOOR LETTERS EN LEZEN’

December 2020: Inspirerend thuisonderwijs | Tips om geletterdheid te stimuleren

In deze nieuwsbrief geven we TIPS hoe studenten PABO (stagiaires) en kleuterleerkrachten inspirerend onderwijs op afstand kunnen geven waarmee geletterdheid wordt gestimuleerd. HBO-docenten kunnen deze tips gebruiken voor hun onderwijs aan hun studenten.

Lees hier deze nieuwsbrief.

December 2020: Inspirerend thuisonderwijs | Tips om geletterdheid te stimuleren

In deze nieuwsbrief geven we TIPS hoe studenten PABO (stagiaires) en kleuterleerkrachten inspirerend onderwijs op afstand kunnen geven waarmee geletterdheid wordt gestimuleerd. HBO-docenten kunnen deze tips gebruiken voor hun onderwijs aan hun studenten.

Lees hier deze nieuwsbrief.

December 2020: Inspirerend thuisonderwijs | Tips om geletterdheid te stimuleren

In deze nieuwsbrief geven we TIPS hoe studenten PABO (stagiaires) en kleuterleerkrachten inspirerend onderwijs op afstand kunnen geven waarmee geletterdheid wordt gestimuleerd. HBO-docenten kunnen deze tips gebruiken voor hun onderwijs aan hun studenten.

Lees hier deze nieuwsbrief.

Je kunt je hier inschrijven voor mijn gratis nieuwsbrief, die 9x per jaar verschijnt.

Mijn motivatie om me in te zetten voor preventie laaggeletterdheid

Ik kom uit een gezin waarin de kinderen niet veel aandacht kregen. Maar ik vroeg wel aandacht. Tot mijn moeder me op vijfjarige leeftijd een bibliotheekpasje gaf. Ik herinner me nog heel goed dat ik het vreselijk vond dat ik niet kon lezen, dat ik niet wist wat er in dat boek met die interessante plaatjes stond. Kortom: Ik had een heel sterke leesmotivatie. En toen ik eenmaal kon lezen, las ik de hele jeugdbibliotheek uit. Dat was mijn preventie laaggeletterdheid! Daardoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot taalkundige met hart voor haar werk.

“Ik wil wezenlijk bijdragen aan een wereld waarin laaggeletterdheid niet meer voorkomt.”

Als taalkundige onderwijsspecialist heb ik taal-, spelling- en leesmethodes ontwikkeld. Maar ik wilde meer doen: materiaal maken, gericht op het voortraject. Daarom heb ik ‘Liefde voor letters en lezen’ geschreven: een toegankelijk handboek stimulering geletterdheid met een bijbehorende website. 

En nu maak ik een prentenboek over het letterbeest: een soort draakje dat alleen maar kan groeien door letters te eten!

Het is mijn droom dat deze inspirerende stimulering geletterdheid via studenten op de PABO, PM’ers en leerkrachten het leven van de kinderen zodanig verrijkt dat laaggeletterdheid uitgebannen wordt. Daartoe wil ik trainingen gaan organiseren op Hogescholen, PABO’S en basisscholen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!