Maria Hetrt

Portfolio

 

Wat is belangrijk GEweest voor mijn Carrière?

Hoe boeken mijn loopbaan hebben bepaald, lees je hier. Ik was dus een lees- maar ook leergierig kind. Belangrijk voor mijn ontwikkeling tot taalkundig onderwijsspecialist is in ieder geval mijn opleiding tot kleuterleidster geweest, de hoofdakte die volgde, mijn studie MO-A Nederlands in de avonduren, maar vooral de invalbanen als kleuterleidster op een woonwagenkampschool en in vele achterstandswijken. Daarna kon ik doen wat ik altijd al wilde: Nederlands studeren (VU). Ik koos na het kandidaats als een van de weinigen taalkunde en kon mijn eigen programma samenstellen. Super!

Alle onderwerpen die te maken hadden met kindertaal kwamen in mijn pakket: het aangeboren taalleervermogen, taalwervingsprocessen en uiteindelijk studeerde ik af op een studie naar de verbale interactie tussen ouder en kind. Van mijn werk als onderzoekster op de afdeling taalonderzoek van de SCO (Stichting Centrum Onderwijsonderzoek) van de UVA heb ik ook veel opgestoken. Dat was de basis om in 1990 mijn eigen tekstbureau te beginnen en me te specialiseren in conceptontwikkeling en concretisering van educatief lesmateriaal.

Klik hier voor mijn C U R R I C U L U M   V I T A E

PREVENTIE LAAGGELETTERDHEID 0-7 JAAR

Liefde voor letters en lezen

In ‘Liefde voor letters en lezen’, staat de doelgerichte stimulering van geletterdheid centraal. Het biedt alles om laaggeletterdheid te voorkomen. Het is een toegankelijk geschreven boek waarin de theorie een invulling krijgt vanuit onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk.

Het is een inspiratiebron voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Lees de recensies hieronder!

aLFJE, HET LETTERBEEST

‘Alfje, het letterbeest’ is een rijk geïllustreerd prentenboek voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar.  Het vertelt het verhaal van Alfjes zoektocht naar zijn familie. En hoewel hij zich bij verschillende dieren thuis waant, gebeurt er steeds iets wonderlijks: als hij letters leest, als hij een woordje leest en als hij een paar woordjes in één keer leest. Dan GROEIT hij namelijk!

Het avontuur van Alfje inspireert kinderen tot het leren van letters en tot lezen.

Naast de hardcover is er ook een e-book verschenen. De uitgebreide tekstloze versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. Bij de e-versie zit een samenvatting van het verhaal in zeven talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch, Turks en Russisch.

 

 

Recensies

Liefde voor letters en lezen.

In de huidige COVID-19 periode wordt meer en meer duidelijk dat deze ‘gewone’ geletterdheid moet aangevuld worden met de ‘digitale’ geletterdheid.

Ook aan deze laatste vorm van geletterdheid moet men al van jongsaf mee vertrouwd gemaakt worden. Het is de verdienste van dit boek (met bijbehorende website) – en dat is bovendien vrij uniek – om deze beide vormen van geletterdheid in één adem voor de leeftijdsgroep van 0 tot en met 7 jaar op een onderhoudende, aantrekkelijke en concrete wijze onder de aandacht te brengen. (…) Een waardevol boek. 

De gehele recensie (oktober 2020) op BOEKetje Onderwijs 2.0

Lieven Coppens

Onderwijzer en onderwijspsycholoog

Handreiking die functionele geletterdheid van kinderen van 0 tot 7 jaar wil stimuleren en die het risico op functioneel analfabetisme krachtig wil voorkomen. (…) Een serieus, liefdevol handboek dat eigenlijk door niemand gemist mag worden die zijn kennis over letters, lezen en schrift wil opfrissen en overdragen aan de opgroeiende ander.

Mart Seerden

NBD Biblion

Ik ben directeur van Vanguard Community College, een opleidingsinstituut in Suriname dat in 2017 werd opgericht. (…) Ik heb het boek ‘Liefde voor letters en lezen’ + de website goed doorgenomen en met mijn docententeam besproken. We zijn heel enthousiast en willen het graag in ons curriculum als verplichte literatuur voor onze studenten opnemen. Daarom ben ik nu bezig met een projectvoorstel om in samenwerking met Hetty van den Berg dit te verwezenlijken.

Annelot Themen

Orthopedagoog, Directeur Vanguard Community College

Ik ben blij dat er in dit boek zoveel aandacht is voor de rijke leeromgeving! (…) Met dit boek koop je niet alleen een aanvulling voor de boekenkast. Er zit een schat aan digitale informatie achter waar je gebruik van kunt maken. Ik vind dat dit in iedere school aanwezig zou moeten zijn. (…) Ik vind het boek ook uitermate geschikt voor PABO-studenten, vooral omdat het zo compleet is. Als jij op zoek bent naar een manier om kinderen tijdens hun spel bezig te laten zijn met geletterdheid, dan heb je iets aan dit boek!

Bianca Antonissen

Jufbianca.nl

Het boek gaat uitgebreid in op de oorzaken van laaggeletterdheid. (…) De theorie rondom geletterdheid en de stimulering van geletterdheid komt uitgebreid en zeer toegankelijk aan bod. (…) Veel informatie op een toegankelijk manier en een schat aan handreikingen. Het boek beperkt zich in de titel tot een bepaalde leeftijdsgroep maar ook collega’s die met oudere kinderen werken kunnen hier veel uit halen. (…) De hoeveelheid aan praktische informatie is indrukwekkend. Een boek om in de onderbouwbibliotheek te plaatsen.

Lees de gehele recensie op de Facebookpagina van Onderwijsenzo

Bertus Meijer

Onderwijsenzo

Dit boek moet je gewoon hebben als je professioneel met jonge kinderen en taal werkt. Het is met veel deskundigheid en liefde voor het onderwerp geschreven. Een overzichtelijk ingedeeld boek in een mooie lay-out met talrijke speelse voorbeelden en ideeën.
Een grote meerwaarde is dat er ook een website aan verbonden is.

Recensie Bol.com, 21 maart 2019

Anoniem

Onderwijsadviseur

"Handboek en website vervangen taalmethode" - Merel Sprong, Onderwijs met Stijl

Dit boek geeft ontzettend veel praktische tips, ook via de online-omgeving op de boekpagina van uitgever SWP. De tips zijn bruikbaar voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Aan alle aspecten die met beginnende geletterdheid en leren lezen te maken hebben is gedacht. Van een inspirerende omgeving creëren (via o.a. verwondering en onderzoekend & ontwerpend leren) tot belangrijke stappen uit de directe instructie (zoals voorkennis activeren en evalueren). Heel plezierig om op deze manier betekenisvol onderwijs vorm te gaan geven!

Merel Sprong, Onderwijs met Stijl

"Het is echt een bijzonder mooi en uitgebreid boek" - Wouter van den Borne, gynzy.com

Het is echt een bijzonder mooi en uitgebreid boek. (…) En wat fijn dat je ook [op de website] meerdere malen verwijst naar materiaal op Gynzy. Maar vooral ook de andere linkjes zijn erg handig en waardevol. Dit is een geweldig bron voor inspiratie! Ik vind het echt fantastisch.

Wouter van den Borne, gynzy.com

"Een zeer compleet handboek, waar theorie en praktijk samensmelten!" - Wereld van het Jonge Kind (HJK)

“De verschillende domeinen worden elk in een hoofdstuk behandeld, waarbij steeds onderscheid gemaakt wordt tussen de voorschoolse periode en de onderbouw van de basisschool. Een mooie toevoeging vind ik de digitale geletterdheid. Deze relatief nieuwe vorm van geletterdheid kan natuurlijk niet meer over het hoofd gezien worden en brengt dan ook wetenswaardige informatie. (…) Dit mag gezien worden als een zeer compleet handboek, waar theorie en praktijk samensmelten!

Het is een gids die, in combinatie met de bijbehorende website, dient als handvat en inspiratie voor de dagelijkse praktijk van het lesgeven. (…) Het moge duidelijk zijn: niemand verliest bij een kind met liefde voor letters en lezen. En dat geldt niet alleen voor leraren en pedagogen, maar vooral ook voor het kind zelf.

Uit een recensie van de Wereld van het Jonge Kind (HJK)

"Ik vind dat dit in iedere school aanwezig zou moeten zijn." - Jufbianca.nl

Leren lezen leuk maken, de Leesclub van alles

“Vandaag bespreek ik dit boek met je en vertel ik je of het het waard is dit boek aan te schaffen (hint: ja!) (…) Met dit boek koop je niet alleen een aanvulling voor de boekenkast. Er zit een schat aan digitale informatie achter waar je gebruik van kunt maken. Ik vind dat dit in iedere school aanwezig zou moeten zijn.”

Uit een recensie van Juf Bianca

"Een rijke schat aan inspiratie voor het stimuleren van de ontluikende geletterdheid." - Vakblad Vroeg

“‘Liefde voor letters en lezen’ is een praktisch handboek voor ouders, leerkrachten en andere hulpverleners die werken met kinderen van 0 tot 7 jaar. Het boek staat vol met praktijkvoorbeelden en dito lesmateriaal. Dit geldt ook voor de bijbehorende website. Samen vormen ze een rijke schat aan inspiratie voor het stimuleren van de ontluikende geletterdheid.”

Uit een recensie van Vakblad Vroeg

TAALPROGRAMMA VOOR KLEUTERS

Taalactiviteiten kleuteronderwijs

Taal op maat

EDUCATIEF WERK: TAAL

Taalmethode primair onderwijs

Taalmethode primair onderwijs

EDUCATIEF WERK: Spelling

Spellingmethode primair onderwijs

Spellingmethode primair onderwijs

EDUCATIEF WERK: lezen

Leesmethode primair onderwijs

CITO

Hulpboeken, citotoetsen, beoordelingsvoorschriften en rapportage

Opdrachtgever: CITO

Materiaal: 

 • toetsen en beoordelingsvoorschriften PPON Spreken en schrijven
 • entree- en eindtoetsen: Luisteren en zelf teksten schrijven (groep 7 en 8)
 • LVS-toetsen
 • hulpboeken: Taalschaal 1 en 2; Luisteren en en 3

Mijn bijdrage: 

 • Conceptontwikkeling
 • constructie
 • auteurschap

Toerisme

Toerisme buitenland

Toerisme Nederland

Tentoonstellingen en musea

Jubileumuitgave

Zorgvlied, De geschiedenis van een begraafplaats

Opdrachtgever: Uitgeverij D’ARTS Amsterdam

Materiaal:

 • alle biografieën
 • alle teksten over de flora en fauna van de begraafplaats

Mijn bijdrage: Mede-auteurschap

Curriculum Vitae

1986-1990
 • Onderzoekster bij de UVA, Stichting Centrum Onderwijsonderzoek (SCO). O.m.: PPON-project CITO: toetsconstructie Schrijven & Spreken en ontwikkeling beoordelingsvoorschriften 

1990-1995

 

 • LVS (leerlingvolgsysteem Cito): toetsconstructie en auteurschap Hulpboek ‘Taalschaal 1, groep 4, 5 en 6’
 • LVS (leerlingvolgsysteem); leiding toetsconstructie en Hulpboek ‘Taalschaal 2, groep 7 en 8’ (Cito)
 • LVS (Cito): leidinggevende toetsconstructie en auteur van Hulpboek ‘Luisteren 2’, groep 5 en 6; ‘Luisteren 3’, groep 7 en 8
1995-2006
 • Hoofdauteur Taal- en Spellingmethode Primair Onderwijs: Taalverhaal (Thieme-Meulenhoff), ontwikkeling en concretisering van de methode voor groep 4 t/m 8
 • Adviseur methode Nederlands voor het V.O.: Schoolslag (Thieme-Meulenhoff)
 • Hoofdauteur ‘Taal op Maat’, Taalprogramma voor kleuters (Wolters-Noordhoff)
 • Adviseur Taalverhaal, groep 1 t/m 3 (Thieme Meulenhoff)
2006-2013
 • Auteur ‘Overal Tekst’ methode voor strategisch begrijpend en studerend lezen
 • ‘Taalverhaal.nu Taal en Spelling’ (ThiemeMeulenhoff), opzet herziene uitgave, conceptontwikkeling, concretisering en auteurschap
2013-heden
 • Hoofdauteur ‘Liefde voor letters en lezen, Stimulering geletterdheid 0-7 jaar’ (SWP) 
 • Nieuwsbrieven met actuele tips om geletterdheid te stimuleren
 • Hoofdauteur PIT, de nieuwe taal- en spellingmethode van ThiemeMeulenhoff
 • Concept en tekst prentenboek: ‘Alfje, het letterbeest’ (SWP)

1972-1975       Opleiding KLOS: Kleuterleidster (Haarlem)

1976-1977       Hoofdakte Kleuterleidster (Amsterdam)

1977 – 1980    MO-A-akte Nederlands en invalbaantjes als kleuterleidster

1980-1986      Nederlandse Taal en Letteren, hoofdrichting Taalkunde, specialisatie kindertaal

Contactgegevens

Volg mij!