Maria Hetrt

Taal en Spelling voor het basisonderwijs

Pit Lesmethode Taal & Spelling voor groep 4 t/m 8

Pit Taal en Spelling is mijn laatste grote project geweest. Pit staat voor Plezier in Taal. Dat is een prachtig uitgangspunt! Want leren met plezier gaat vanzelf. In Pit zien we dit vooral terug in het spelend en bewegend leren bij Woordenschat, Taal verkennen en Spelling. Binnen de andere leerlijnen, Spreken & luisteren, Lezen en Schrijven, groeien Pit-leerlingen naar functionele taalvaardigheid, zodat ze met een rugzak vol vaardigheden en kennis hun vervolgonderwijs beginnen. Pit gaat uit van het Pit-principe: Planmatig Interactief leren, gericht op Transfer. En niet alleen het hoe leer ik het staat centraal, maar ook waarom leer ik dit. Onderwijs waarin effectiviteit en leermotivatie dus hoog in het vaandel staan!

Lees de artikelen: Functioneel taalvaardig met Pit & Zo leg je een sterke taalbasis bij ál je leerlingen.

Pit Taal

Leerwerkschriften Taal met spelend en bewegend leren

Pit Taal biedt leerwerkschriften waarin in elke 2 lessen 1 leerlijn centraal staat. Daarmee werken de leerlingen aan hun functionele taalvaardigheid. Woordenschat speelt in elke les een belangrijke rol. Elke week is er een activiteit spelend en bewegend leren.

Pitfolio: de projectschriften

Transfer, de t van Pit – daar gaat het om! Leerlingen moeten toepassen wat ze hebben geleerd in de leerwerkschriften. Dat kunnen ze binnen de methode in de projectschriften. Pitfolio biedt inspirerende thema’s vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Hoe mooi is dat!

Kortom: Pit Taal is functioneel, effectief, leuk en inspirerend!

Pit Spelling

Leerwerkschriften Speling met spelend en bewegend leren

Spellen: dat doe je vanuit het gehoor. Pit Spelling biedt een stapsgewijze aanpak voor elke spellingscategorie: een schrijfaanwijzing die start met Luister naar het woord en eindigt met: Kijk na of je het goed geschreven hebt. Die schrijfaanwijzingen voor de gewone woorden worden spelend en bewegend ingeoefend. En voor werkwoordspelling is er een escape room game in de maak: Kraak de werkwoordencode. Als Spelling zo leuk is, dan pikt een leerling het zo op!

Schrijven de leerlingen buiten de methode, dan hebben ze steun aan de posters met schrijfaanwijzingen en het werkwoordenschema. Zo passen ze meteen toe wat ze geleerd hebben!

Kortom: Pit Spelling is gestructureerd, overzichtelijk, adaptief en leuk!

Groeischriften Taal en Spelling

Formatieve evaluatie: dat werkt! Het is geweldig om als hoofdauteur groeibomen en leercirkels voor leerlingen te ontwerpen. Om leerlingen te laten reflecteren: wat weet of kan ik nu en wat wil ik nog eens uitgelegd krijgen? Om ze te laten nadenken over: waar sta ik nu en naar welke succescriteria groei ik toe? Om de transfer bewust te maken: wanneer heb ik dit stappenplan gebruikt of wanneer zou ik het kunnen gebruiken? Dát is allemaal verwezenlijkt in de groeischriften van Pit Taal en Spelling! Ik ben supertrots op het concept. Hiermee denk ik leerlingen te motiveren, stimuleren en inspireren!

Mijn groeiroute

Pitcasts

Praten over Pit: dat doe ik tegenwoordig graag. Dat was vroeger wel anders. Vreselijke spreekangst heb ik gehad. Zo erg, dat ik besloot nooit te promoveren! Want dan moest ik voor die zaal staan. Het zweet brak me al uit bij de gedachte alleen! Maar nu ben ik daaroverheen. Nu maak ik met mijn collega’s podcasts, die we Pitcasts hebben genoemd. Zo leuk om te doen! Je kunt ze via onderstaande links beluisteren:

Ben je werkzaam op een basisschool?

Ga naar de Pit van ThiemeMeulenhoff en

  • vraag een gesprek aan met één van de onderwijsadviseurs, en/of
  • neem deel aan een webinar over Pit, en/of
  • vraag een zichtzending aan!

Of neem per mail contact met mij op.

Want …

ik gun alle kinderen alle kansen en die krijgen ze met Pit!

Contactgegevens

Volg mij!