Maria Hetrt

Methoden & trainingen

Een nieuwe methode of training

Mijn inzet en passie

Het creëren van een methode of training waar leerkracht, docent of trainer én de doelgroep enthousiast over is. Inhoudelijk natuurlijk zorgen dat leerlingen of cursisten alle tools aangereikt krijgen om de doelen te bereiken. Natuurlijk! Maar de manier waarop: daar ligt mijn grootste uitdaging. Inspireren, enthousiasmeren en optimaal effectief: dat zijn de kernwoorden waar ik voor sta. Dát ligt ten grondslag aan mijn inzet en mijn passie voor onderwijs en trainingen.

Expertise

Kijk voor mijn werkervaring bij ‘Portfolio‘. Daaruit blijkt mijn veelzijdige ervaring. Inhoudelijk ben ik gespecialiseerd in ‘geletterdheid’, dat wil zeggen:

  • Methoden taal, spelling en lezen basisonderwijs en
  • Preventie laaggeletterdheid 0-7 jaar.

In samenwerking

Een nieuwe methode of training ontwikkel ik niet alleen – dat doe ik in teamverband. Als conceptontwikkelaar en hoofdauteur werk ik natuurlijk nauw samen met de opdrachtgever – vaak een educatieve uitgeverij – en met uitvoerders, zoals auteurs en illustratoren.

Tarief

Bij een overzichtelijk en kortlopend project werk ik op uurloon. Mijn uurtarief is € 60,00 exclusief BTW. Bij langlopende projecten kunnen afspraken gemaakt worden over royalty’s en niet terugvorderbare voorschotten.

De ontwikkeling van het concept

Verloopt in 6 stappen. 

1. Verkennen

Verkenning van de huidige stand van zaken, inzichten en mogelijkheden.

2. Concept

Verwoorden van een globaal concept qua didactiek, opbouw en optimale uitvoering (keuze middelen en materialen).

3. Team samenstellen

(Zo nodig) contact leggen met specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoud (wetenschappers) of aan de uitvoering (illustratoren, videomakers, app-bouwers).

l

4. Uitwerken

Uitwerken van een representatieve eenheid (les, blok, thema, storyboard, demo) van de methode of de training als proef. .

/

5. Feedback verzamelen

Voorleggen aan een panel van de doelgroep om gerichte feedback te krijgen.

6. Verfijnen

Aanpassen of verfijnen van het concept.

Als een puzzel

 Alle onderdelen van een grote methode of ingewikkelde training moeten een plaats krijgen. Ik zie het dan altijd als puzzelstukjes die precies moeten passen. Als alles de goede plaats heeft, is het plaatje van het concept compleet.

Van concept naar methode of training

Als het concept eenmaal duidelijk is, volgt de fase van uitwerking.

1. Uitlijnen van doelen

De doelen in meetbare resultaten worden geconcretiseerd in subdoelen per eenheid. Zo zal bijvoorbeeld het doel ‘kan een boeiend verhaal schrijven’ opgedeeld worden in subdoelen die de componenten betreffen om tot een goed verhaal te komen. Denk aan opbouw, personages, dialogen en verhaalperspectief.

2. Format maken

Het goedgekeurde concept, de representatieve eenheid, is het voorbeeld dat auteurs, filmmakers, app-bouwers kunnen gebruiken om de methode of de training uit te werken. Voor die uitwerking gebruik ik zo mogelijk formats waarin de ‘vaste’ lay-out bij schriftelijk materiaal (handleiding, les- of werkboek) al is verwerkt. In de formats verwerk ik ook alle benodigde inhoudelijke informatie. Zo krijgt elk onderdeel van de lesstof met het bijbehorende (sub)doel de juiste plek. Vaak neem ik ook suggesties op voor de lesinhoud. Zo weet elke auteur precies wat er van hem verwacht wordt.

Bij een video of een app gebruik ik toelichting bij story boards betreffende beeld en opbouw.

3. Begeleiden auteurs en redigeren lesstof

Auteurs willen vaak even sparren of hebben vragen. Ik begeleid auteurs in de uitwerking en herschrijf lesstof. Ook met filmmakers en app-bouwers overleg als er onduidelijkheden zijn en evalueer ik regelmatig tussentijds.

4. Oplevering product

Deze laatste fase is gericht op de uitgave van het materiaal: de tekst wordt opgemaakt, illustraties toegevoegd, (instructie)filmpjes gemaakt bijvoorbeeld.

Contactgegevens

Volg mij!